ปิดระบบลงทะเบียน กรณีที่ท่านลงทะเบียนไม่ทัน หรือยังลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ ท่านสามารถลงทะเบียนได้ ที่จุดลงทะเบียน ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย


วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ที่อยู่ 2/4 หมู่ 5 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง สุโขทัย 64000 โทรศัพท์: 055 611 201 มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ Line