ระบบลงทะเบียนทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 31 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 16 - 20 ธันวาคม 2562 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย


Responsive image

ปิดระบบลงทะเบียน


ข้อมูลลงทะเบียน โครงงานวิทยาศาสตร์ แยกเป็นประเภทกิจกรรม

จำนวน 2 รายการ

# ประเภทกิจกรรม
1 โครงงานวิทยาศาสตร์-ปวช. (ระดับ ปวช.)
(ลงทะเบียน 52 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 2 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 50)
รายละเอียด
2 โครงงานวิทยาศาสตร์-ปวส. (ระดับ ปวส.)
(ลงทะเบียน 46 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 1 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 45)
รายละเอียด

จำนวน 2 รายการ


วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ที่อยู่ 2/4 หมู่ 5 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง สุโขทัย 64000 โทรศัพท์: 055 611 201 มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ Line