ข้อมูลการลงทะเบียนทักษะวิชาชีพ วิชาชีพระยะสั้น ทักษะพื้นฐาน โครงงานวิทยาศาสตร์และองค์การนักวิชาชีพฯ
ข้อมูลลงทะเบียน (นักศึกษา/ครูผู้ควบคุม) โครงงานวิทยาศาสตร์ แยกเป็นประเภทกิจกรรม

จำนวน 2 รายการ

# ประเภทกิจกรรม
1 โครงงานวิทยาศาสตร์-ปวช. (ระดับ ปวช.)
(ลงทะเบียน 51 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 51)
รายละเอียด
2 โครงงานวิทยาศาสตร์-ปวส. (ระดับ ปวส.)
(ลงทะเบียน 47 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 47)
รายละเอียด

จำนวน 2 รายการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ที่อยู่ 2/4 หมู่ 5 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง สุโขทัย 64000 โทรศัพท์: 055 611 201 มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ Line