ระบบลงทะเบียนทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 31 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 16 - 20 ธันวาคม 2562 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย


Responsive image

ปิดระบบลงทะเบียน


ข้อมูลลงทะเบียน อวท. แยกเป็นประเภทกิจกรรม

จำนวน 7 รายการ

# ประเภทกิจกรรม
1 การประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ (ขนาดใหญ่) (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.)
(ลงทะเบียน 2 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 1 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 1)
รายละเอียด
2 การประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ (ขนาดกลาง) (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.)
(ลงทะเบียน 3 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 2 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 1)
รายละเอียด
3 การประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ (ขนาดเล็ก) (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.)
(ลงทะเบียน 2 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 1 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 1)
รายละเอียด
4 เข้าร่วมประชุม อวท. (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.)
(ลงทะเบียน 79 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 2 - ยืนยันข้อมูล 29 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 48)
รายละเอียด
5 ประกวดองค์การมาตรฐานดีเด่น (ขนาดเล็ก) (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.)
(ลงทะเบียน 1 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 1)
รายละเอียด
6 ประกวดองค์การมาตรฐานดีเด่น (ขนาดกลาง) (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.)
(ลงทะเบียน 1 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 1 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 0)
รายละเอียด
7 ประกวดองค์การมาตรฐานดีเด่น (ขนาดใหญ่) (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.)
(ลงทะเบียน 2 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 1 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 1)
รายละเอียด

จำนวน 7 รายการ


วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ที่อยู่ 2/4 หมู่ 5 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง สุโขทัย 64000 โทรศัพท์: 055 611 201 มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ Line