ระบบลงทะเบียนทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 31 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 16 - 20 ธันวาคม 2562 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย


Responsive image

ปิดระบบลงทะเบียน


ข้อมูลลงทะเบียน วิชาชีพระยะสั้น แยกเป็นประเภทกิจกรรม

จำนวน 5 รายการ

# ประเภทกิจกรรม
1 การตัดแต่งทรงผมสไตล์แฟชั่น (ผมหญิง) (ระดับ เดี่ยว)
(ลงทะเบียน 8 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 2 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 6)
รายละเอียด
2 การตัดผมชายสไตล์สมัยนิยม (ระดับ เดี่ยว)
(ลงทะเบียน 8 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 3 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 5)
รายละเอียด
3 การแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว (ระดับ เดี่ยว)
(ลงทะเบียน 6 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 2 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 4)
รายละเอียด
4 อาหารจานเดี่ยว (ระดับ ทีม)
(ลงทะเบียน 5 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 2 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 3)
รายละเอียด
5 ลีลาศ (ระดับ ทีม)
(ลงทะเบียน 4 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 1 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 3)
รายละเอียด

จำนวน 5 รายการ


วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ที่อยู่ 2/4 หมู่ 5 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง สุโขทัย 64000 โทรศัพท์: 055 611 201 มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ Line