ระบบลงทะเบียนทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 31 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 16 - 20 ธันวาคม 2562 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย


Responsive image

ปิดระบบลงทะเบียน


ข้อมูลลงทะเบียน ผู้บริหาร แยกเป็นประเภทกิจกรรม


ลำดับที่ ประเภทกิจกรรม
1 ฝ่ายอำนวยการ/ผู้บริหาร (ระดับ บริหาร)
(ลงทะเบียน 38 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 6 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 32)
รายละเอียด

จำนวน 1 รายการ


วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ที่อยู่ 2/4 หมู่ 5 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง สุโขทัย 64000 โทรศัพท์: 055 611 201 มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ Line